Tedarikçi Vizyonumuz

Satın alma faaliyetlerinin işletmeler için stratejik bir önem arz ettiği bilinmektedir. KESKİNKILIÇ GIDA olarak küresel rekabet ortamında ulusal ve uluslararası tedarikçilerin bulunmasından, satın alma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine kadar geçen tüm aşamalarda optimum fayda noktasını yakalamayı hedeflemekteyiz. Bu hedef doğrultusunda da üretim için gerekli hammadde, malzeme ve hizmetlerin satın almasını tavizsiz bir kalite anlayışı üzerine kurgulamaktayız.

Balküpü
Satın Alma Amacımız

Toplam Kalite Yönetimi çerçevesinde çağdaş bir felsefeye sahip satın alma politikamızın temeli; doğru alımlar ve bunun sonucunda en üst seviyede müşteri memnuniyetine yönelik ürünler üretmektir. Sonuçlardaki mükemmelliğin süreçlerdeki mükemmelliğe bağlı olduğu felsefesinden hareketle, müşteri beklentilerini en üst seviyede karşılayacak ürünlerin ancak doğru satın alma teknikleri ve girdilerle mümkün olacağını bilmekte ve satın alma yöntemlerimizi bu anlayışa göre şekillendirmekteyiz.

Amacımız birer iş ortağı olarak gördüğümüz tedarikçilerimizin yenilikçi, yaratıcı kapasitelerini ortaya çıkararak, üstün kaliteli ve uygun maliyetli ürünler oluşturmak ve bunların getireceği sonuçlardan müşterilerimiz ve tedarikçilerimizle birlikte faydalanmaktır.

Satın Alma Politikamız
 • Rekabetçi ortamda alternatif tedarikçiler arasından maksimum kaliteyi elde etmek
 • “Tercih edilen” ham maddelerde standardizasyonu ve sürekliliği yakalamak
 • Risklerin minimize edilmesi
 • Minimum stok yaklaşımı
 • Tüm tedarikçiler için geçerli fırsat eşitliğini sağlamak
 • Anlaşılır ve somut ihale kriterleri
 • Nesnel sözleşme ve işletilebilir bir termin programı
 • Tedarik sürecindeki oto denetim mekanizması ve alıma konu hammadde ve malzemelerin kalite kontrol denetimine tabi mal kabul sistemi
Satın Alma Yöntemlerimiz

Temel satın alma yöntemimiz; onaylı tedarikçilerden “objektif kriterlerle değerlendirme” ilkesine dayalı ihale ve teklif alma yöntemidir. Satın alma operasyonlarımız, şirketimizin birimlerinden gelen talepler doğrultusunda ihtiyaç duyulan mal ve hizmetlerin, şirketimiz kalite felsefesi doğrultusunda belirlenmiş markalar arasından gerçekleştirilir.

Satın alma Departmanımız titiz bir şekilde seçilmiş tedarikçilerden, belirlenmiş standart ve teknik spesifikasyonlara uygun mal veya hizmetleri, süreklilik arz edecek şekilde ideal fiyat ve sabit ödeme şekilleri doğrultusunda, istenen zamanda ve miktarlarda temin edilmesini sağlamak için eğitilmiş, konusunda uzman ve donanımlı personellerden oluşturulmuştur.

Satın Alması Yapılan Başlıca Ürün Grupları
 • Hammadde (Pancar Tohumu, Pancar Gübresi, Pancar ve Çay)
 • İşletme Malzemeleri (Kok Kömürü, Kireç Taşı, Alçı Taşı, Kimyevi Malzemeler)
 • Liiner ve Pvc Polietilen, Kağıt, Karton ve Alüminyum Ambalaj Malzemeleri
 • Lojistik ve Nakliye Hizmetleri
 • Makine, Araç, Yedek Parça ve Tamir - Bakımı
 • Reklam Hizmetleri, Promosyon Malzemeleri
 • Bilgi İşlem ve Baskı Hizmetleri
 • Danışmanlık Hizmetleri
Tedarikçilerimizde Ne Ararız?

Tedarikçilerimizde, kurumsal değerlerimize bağlı olarak aşağıdaki temel nitelikler aranmaktadır;

 • Yenilikçi, pro-aktif, dinamik ve kendi alanında uzmanlık sahibi olmaları
 • Her 2 fabrikamıza da aynı kalitede, rekabetçi niteliklerde ve aynı fiyatla hizmet verebilmeleri
 • Bağımsız ve finansal açıdan güçlü olmaları
 • Şirketimizin etik değer ve kurallarına uyumlu, çalışanlarımıza saygın davranış içerisinde olmaları
 • Şirketimize yapılan ziyaretlerde randevu kurallarına uyum ve randevu saatine riayet etmeleri
 • Fiyatlandırmada açık iletişim kurulması
 • Kurulan-kurulacak ilişkileri basit bir alıcı-satıcı ilişkisinden çok iş ortaklığı anlayışıyla değerlendirmeleri
Satın Alma İlkelerimiz
Tick
Şeffaflık Tüm satın alma süreçlerinde şeffaf olmak
Tick
Ekonomiklik Tüm satın alma süreçlerimizde optimum fiyat seviyesini yakalamak
Tick
Zaman Yönetimi İşlemlerde etkin zaman yönetimi ve sıfır hata ile iş üretmek
Tick
Açık İletişim Tüm süreçlerde tedarikçilerimizle açık iletişim kurmak
Tick
Objektif İhale İhale süreçlerimizde ve değerlendirilmesi aşamalarında objektiflik
Tick
Fırsat Eşitliği Tedarikçi ve tedarikçi adayları arasında fırsat eşitliği sağlanması
Tick
Gizlilik Tüm ticari bilgiler gizlidir ve üçüncü şahıslarla paylaşılmaz
Tick
Süreklilik Tedarikçilerimizle uzun ve sürdürülebilir ilişkiler geliştirmek

Yukarıda bahsi geçen temel ilkelerimiz ve tüm satın alma proseslerimiz “Bal Küpü İç Denetim Departmanı” tarafından her aşaması sürekli denetlenmekte ve üst yönetime raporlanmaktadır. “Tedarikçimiz de tüketicilerimiz gibi değerlidir” ilkesinden hareketle, “tüketici şikayetini değerlendirme biriminin yanında “tedarikçi şikayet değerlendirme birimi” de işletilmektedir.

Tedarikçi Şikayet Değerlendirme Birimi - İletişim Bilgileri E-Mail: tsdb@balkupu.com.tr