İnsan Kaynakları Süreçlerimiz ve Uygulamalarımız
Seçme Yerleştirme Süreci ve Başvurularınız

İşe alım sürecindeki ana hedefimiz kurum kültürünün ve görevin gerektirdiği yetkinliklere sahip, Bal Küpü değerlerini benimseyecek, gelişime açık, dinamik, takım çalışmasını seven, şirketimizi geleceğe taşıyacak en uygun adayları bünyemize katmaktır.

  • İşe alım ve uygun pozisyona yerleştirmede; eğitim, tecrübe, kişisel özellikler, Bal Küpü standartları ve görevin gerektirdiği yetkinlikler esas alınır.
  • İş İlanlarımıza başvurular; profesyonel insan kaynakları web sitelerinden ve şirketimizin web sayfasındaki insan kaynakları bölümünden başvuru yapılabilmektedir.
  • Başvuru formu üzerinden değerlendirilen adaylar İnsan Kaynakları Departmanı tarafından, ilk önce form üzerinden, akabinde tele mülakat yöntemiyle görüşülerek, eğer bu süreçler başarıyla tamamlanırsa, adaylar, yüz yüze görüşme yapmak üzere Şirket ofisimize davet edilir. İnsan Kaynakları Departmanı tarafından yapılan görüşmeler olumlu sonuçlanırsa pozisyonun gerektirdiği yöneticilerle nihai görüşme yapılır.
  • Personel seçimi, en alt kademedeki çalışanlardan, en üst kademedeki yöneticilere kadar, İnsan Kaynakları Departmanı ve ilgili bölümlerin iş birliği içerisinde gerçekleştirilir.
  • Yetkinlik bazlı değerlendirmeler sonucunda olumlu bulunan adaylarla referans araştırması yapılır ve iş teklifinde bulunulur.
  • Görüşmeler ve yapılan değerlendirmeler sonucunda pozisyon için uygun bulunmayan adaylara mail üzerinde bilgilendirme yapılır.
  • Tüm mülakatlar Bal Küpü kurumsal kimliği çerçevesinde pozisyona uygun tekniklerle ve belli sistematik takip edilerek yapılır.
  • Terfiler, mümkün olduğunca, iç kaynaklardan giderilmeye çalışılır.

Açık Pozisyonlarımıza ulaşmak ve genel başvurularınız için Açık Pozisyonlar sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Balküpü
Progress
Eğitim ve Geliştirme

Her bir çalışanımız şirketimizin gelişimine başarısına katkısının bilinciyle kişisel ve profesyonel gelişimini sağlayacak eğitimler ile desteklenmektedir.

Temel eğitim ve programlarımız, tüm çalışanlarımızın pozisyonlarına uygun olarak hazırlanmış olan Oryantasyon Programı Sunumu ile şirket kültürüne, şirket içi uyuma, çalışma prensiplerine ve ihtiyaç duyabilecekleri tüm konular hakkındaki bilgileri içermektedir.

Progress
Performans Yönetimi

Yetkinlik bazlı ve 360 derece performans değerlendirme sistemi ile şirketimizin hedeflerine ulaşmasında çalışanlara özgü yetkinlik, gelişim, eğitim ihtiyaçlarının tespiti, kişisel ve mesleki becerilerinin arttırılması ve kariyer planlamasının yapılması için önemli bir rol oynamaktadır.

Çalışanlarımızın performans düzeyleri yılda iki kez değerlendirilmekte olup, eşit zaman diliminde değerlendirmeler gerçekleşmektedir. Performans değerlendirme sistemimiz organizasyonel hedeflerin çalışanların hedefleri ile uyumlu hale getirilmesinde ve ücretlendirmede önemli bir girdi olarak kullanılmaktadır.

Progress
Kariyer Planlama

Bal Küpü, çalışanlarının gelişimini sağlayan profesyonel bir iş ortamı oluşturarak kariyerlerine yön vermeyi amaçlamakta, hızla gelişen bir şirket olarak çalışanlarına geniş kariyer olanakları sunmaktadır. İçeriden terfi sistemi aktif olarak işlemekte şirket içerisinde açılan yatay ve dikey kadroların doldurulmasında; işin gerektirdiği niteliklere sahip, kurumumuzun hedef ve değerleri ile özdeşleşmiş, performansı yüksek ve gelişime açık çalışanlara öncelik tanınmaktadır.

Kariyer imkanı sadece bir üst pozisyona geçmek değil aynı pozisyonda performansa bağlı olarak yetki ve sorumlulukların artması olarak ta değerlendirilmektedir. Ayrıca performans değerlendirme ve kariyer yönetimi uygulamaları sonucu olarak yılda iki kez terfi değerlendirilmesi yapılmaktadır. Bu nedenle mesleki ve kişisel gelişim sürekli hedeflenen kriterlerden biri olmaktadır.

Progress
Çalışan Memnuniyeti

Çalışanlarımızın işlerinden ve şirketimizden beklentilerini anlamak insan kaynakları uygulamaları ve kendi yöneticileri hakkındaki fikir ve düşüncelerini almak ve bu anlayış çerçevesinde gelecek planlamalarımızı yapmak için yılda bir kez Personel Memnuniyet iletişimi ve gözlemleri yapılmak suretiyle çalışanlarımızın memnuniyet düzeylerinin yükseltilmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.