Keskinkılıç Gıda, 2006 yılında Aksaray’da pancardan şeker üreten Türkiye’nin ilk özel sektör şeker fabrikasını kurmuştur. Keskinkılıç Gıda ülkemizde pancardan şeker üreten büyük ölçekli fabrikalar arasında yer almaktadır. Bal Küpü Şeker Fabrikası 210 kişilik çalışan kadrosu ile ülkemizin şeker ihtiyacının karşılanmasında önemli rol oynamaktadır.

Bal Küpü Aksaray Şeker Fabrikası ve gebze fabrikası hakkında genel bilgiler:
 • fact
  Pancar İşleme Kapasitesi 750.000 ton /Yıl
 • fact
  Şeker Kotası A 112.360 ton /Yıl
 • fact
  Şeker Kotası B 5.618 ton /Yıl
 • fact
  Şeker Üretim Kapasitesi 175.000 ton
 • fact
  Kampanya Dönemi Çalışan Sayısı 320
 • fact
  Kampanya Dışı Çalışan Sayısı 210
 • fact
  Aksaray Fabrikanın Kurulu Olduğu Alan 2.200.000 m²
 • fact
  Aksaray Fabrika Kapalı Alan 31.115 m²
 • fact
  Ara Kantar Kullanmadan Ortalama 35 km hinterlanda pancar tedariki yapabilen tek fabrika
 • fact
  Tüm üreticilerden gelen pancarları

  Pancar

  Analiz Laboratuvarında

  100%

  analize tabi tutan;
  analiz sonucu fire oranını ve şeker varlığını tespit eden; buna göre prim sistemi uygulayan tek fabrika
 • fact
  Gebze Fabrikanın Kurulu Olduğu Alan 25.950 m²
 • fact
  Gebze Fabrika Kapalı Alan 4.882 m²
 • fact

  30 dakikalık randevu sistemi

  ile pancar kabul eden tek fabrika
 • fact
  Faaliyete geçtiği ilk yıl endüstriyel yatırımı yapan

  ilk çevreci fabrika

 • fact
  Pancardan üretilen şekerin haricinde

  89.000 ton ham şeker işleme kotasına

  , iznine ve kapasitesine sahip tek fabrika
 • fact
  Kaliteli pancar üretimini sağlamak için Bal Küpü Şeker Fabrikası ziraat ekibi tarafından Bal Küpü sözleşmeli üreticilerine pancar ekiminden başlayarak, tohum, tarla hazırlığı, toprak analizi, gübreleme, çapalama, yabancı otlarla mücadele, sulama ve hasat konularında dönemsel olarak program dahilinde gerekli eğitimler ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Verilen bu eğitim ve danışmanlık hizmetleri, pancarın kalitesini yükselterek, alınan verimi artırmakta, çiftçi gelirinin artmasını sağlamaktadır. Bunun yanı sıra, bu eğitimlerle mekanizasyon teşvik edilmekte, çiftçiye modern tarım metotları tanıtılarak üreticilerin bilinç düzeyinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır. Bal Küpü Şeker Fabrikası, pancar ekim hinterlandında, sahadaki pancar ekimini ve ürün gelişimini GPS sistemi ile uydu ortamında izleyen tek fabrikadır.
Zoru Başarmak

Şeker fabrikaları, gıda sektörünün ağır sanayisidir. Pancar işleme dönemi Eylül - Aralık aylarını kapsayan zaman zaman çetin kış günlerine denk gelmektedir ki bazen hava sıcaklıları İç Anadolu Bölgesi’nde -20°C derecelere kadar düşebilmektedir.

Binlerce ton çelik konstrüksiyon, kilometrelerce proses borulaması, fabrika içi ihtiyacına özgü buhar ve elektrik üretimi ve pek çok spesifik üretim makinesi ile şeker fabrikaları gerek montajı gerekse de işletmesi ile son derece kompleks tesislerdir. Bu özelliklerden dolayıdır ki Dünya’da, şeker fabrikası kurulumunda; ya devletler kendi güçleri ile yahut da çok ortaklı şirketler gibi güçler bu ölçekteki büyük sanayi yatırımlarının kurulması ve işletilmesinde aktif rol oynamışlardır.

Bal Küpü Aksaray Şeker Fabrikası, 2006 yılında devreye girmiş ve her yıl fabrikasına teknolojik yeni yatırımları ekleyerek, kendini geliştiren bir anlayışta, üretimi ile kendisine kaynak sağlayan bir gayret ve disiplin içerisinde şeker üretiminde verimlilik ve kalitede ulaşılabilecek en üst noktayı hedef edinmiştir. Bugüne ulaşılan noktada Bal Küpü Şeker Fabrikası önemli mesafe kat etmiş, hedeflerine ulaşan verimli bir işletme haline gelmiş, yenilikçi anlayışı ile geleceğe yönelik olarak ülkemizde şeker pancarı ziraatından, şeker üretiminin son aşamasına kadar her aşamada reform niteliğindeki çalışmalarına devam etmektedir.

 
Teknolojik Yenilikler

Otomasyon: Bal Küpü Şeker Fabrikası, gelişmiş bir otomasyon sistemi ile çalıştırılmaktadır. Hammadde girişinden, nihai ürünün paketlenmesine kadar tüm prosesler DCS sisteminden kontrol edilmekte ve CCTV sistemi ile izlenmektedir.

Proses: Fabrikamızda bulunan makineler ağırlıklı olarak: Almanya, Fransa, İtalya, İsveç, İsviçre, İspanya orijinli ve çevreci makine parkı ile optimize edilmiştir.

Yenilik
Yenilik
Yenilik
Ziraat Alanındaki Yenilikler

Analiz Laboratuarı: Fabrikaya alınan her pancar kamyonunda münferiden toprak ve digestion analizi yapılmakta, bu sayede çiftçilerin hak edişleri adaletli bir şekilde belirlenmektedir.

Uydu Teknolojisi: Bal Küpü Şeker Fabrikasında sahada ekilen şeker pancarlarının dönemsel uydu görüntüleri ve GPS teknolojileri vasıtası ile izlenmesi ve istatistik çalışmaların yürütülmesi başarılı bir şekilde hayata geçirilmiştir. Pancarın gelişim dönemini ifade eden “ürün vejetasyonu“ ziraat teknik personeli tarafından detaylı bir şekilde izlenebilmektedir. Bunun yanı sıra, tarlaya ait bitki gelişim katsayısı ve hastalık belirtileri gibi veriler takip edilmektedir.

Bu sayede doğabilecek muhtemel gelişim sorunlarına hızla müdahale edilerek, zamanında sorunların çözülmesi sağlanmakta, tüm sahada şeker pancarının kusursuz gelişimi temin edilmektedir. Sonuç olarak çiftçilerimizin yüksek verimde ideal pancar yetiştirmelerine imkan sağlanmış olmaktadır.

30 dakikalık RFID Yöntemi ile Randevu: Türkiye’de ilk kez Bal Küpü Şeker Fabrikası, pancar alımında 30 dakika zaman dilimli randevu sistemini hayata geçirmiştir. Pancar ziraatı ile uğraşanların bildiği gibi, pancar üreticileri, geleneksel yöntemle pancarlarını fabrikaya teslim etmek için bir ila iki günlük bir sıra beklemek durumunda idi. Bu bekleme ise zaman ve yakıt israfına neden olurken; aynı zamanda çiftçilerin ürettikleri pancarların kalitesini de negatif yönde etkilemekteydi. 30 dakika zaman dilimli RFID randevu sisteminin devreye girmesi ile fabrika önünde sıra beklemeleri sonlandırılmış olup, çiftçilerimiz için daha konforlu bir pancar teslim imkanı sağlanmıştır. Sonuçta, bir kamyonun fabrikaya giriş - çıkış süresi 2 saatin altına inmiştir.

Ziraat Alanındaki Yenilikler
Pancar
Üretim Alanındaki Yenilikler

Yenilikçi anlayışı ile sürdürülebilir gelişme yolunda Bal Küpü Şeker, pek çok hususta sektörde farklılaşmıştır.

Pancar Teslim Araçlarının Fabrikaya Giriş: RIFD yöntemi ile fabrika girişinden çıkışına kadar pancar teslim süreçleri izlenmektedir.

Pancar Alımı: Hammaddeyi yıpratmayan, geliştirilmiş kuru ve susuz yöntemle transfer sistemi.

Yedekli Otomasyon: Ridandut tipi otomasyon sistemi.

Rafineri: Tam otomasyonda çalışan rafineri tesisi.

Şeker Stoklama: Türkiye’de en yüksek kapasiteye sahip 65.000 ton kapasiteli Şeker silosu.

Paketleme Kontrolü: İleri seviyede otomasyon ve kameralı kontrol sistemi olan, özgün bir model.

Çevresel Bilinç
 • Endüstriyel Atık Su Arıtım Tesisi

  Fabrikamızda son teknolojilere uygun şekilde faaliyette olan endüstriyel atık su arıtım tesisi bulunmaktadır. Bu tesis sayesinde pancarların yıkanmasından oluşan atık su tarımsal sulama suyu kalitesinde doğaya kazandırılmaktadır.

 • Kapalı Çevrim Su Kullanımı

  Şeker pancarının bünyesinde %75 nispette su vardır. Bal Küpü Şeker Fabrikasında pancarın yapısındaki bu su kullanılarak şeker üretiminde ihtiyaç duyulan suyun %90’ı bu sitemden karşılanmaktadır. Pancarın doğal yapısında bulunan su, evaporasyon ve pişirim sistemlerinde buharlaştırıldıktan sonra yoğunlaştırılarak sıcak su olarak açığa çıkmaktadır. Bu kondensat niteliğindeki su ile fabrika prosesindeki su ihtiyacı sürekli olarak takviye edilmektedir. Bu sayede Bal Küpü Şeker Fabrikası, su ihtiyacını kendi hammaddesinden temin ederek gerçek anlamda çevre dostu olmanın gururlu bir tablosunu oluşturmaktadır.

 • Doğaya Katkı

  Bal Küpü Şeker fabrikamızda yıllık 700 – 800 bin ton şeker pancarı işlenerek şeker üretilmektedir. Bu miktarda şeker pancarının üretilmesi için yaklaşık 100.000 ile 115.000 dekar alanda ziraat yapılması gerekmektedir. Artık şu bilinen bir gerçektir ki; şeker pancarı tarlalarının kapladıkları alanlar, aynı alana sahip bir ormana göre doğaya, en az 3 kat daha fazla oksijen salgılamaktadır.