Toplam Personel Sayısı 239
Çalışanların Profile Göre Dağılımı
Beyaz Yaka Sayısı
Mavi Yaka Sayısı
Çalışanların Eğitim Dağılımı
Yaş Ortalaması Çalışanların Yaş Ortalaması
40
Kıdem Ortalaması Çalışanların Kıdem Ortalaması
12,2 Yıl