Toplam Personel Sayısı 249
Çalışanların Profile Göre Dağılımı
Beyaz Yaka Sayısı
Mavi Yaka Sayısı
Çalışanların Eğitim Dağılımı
Yaş Ortalaması Çalışanların Yaş Ortalaması
39,2
Kıdem Ortalaması Çalışanların Kıdem Ortalaması
11,4 Yıl