Toplam Personel Sayısı 270
Çalışanların Profile Göre Dağılımı
Beyaz Yaka Sayısı
Mavi Yaka Sayısı
Çalışanların Eğitim Dağılımı
Yaş Ortalaması Çalışanların Yaş Ortalaması
39
Kıdem Ortalaması Çalışanların Kıdem Ortalaması
12 Yıl