Tedarikçi Vizyonumuz

Satınalma faaliyetlerinin işletmeler için stratejik bir önem arz ettiği küresel rekabet ortamında ulusal ve uluslararası tedarikçilerin bulunmasından satınalma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine kadar geçen tüm aşamalarda optimum fayda noktasını yakalamayı hedeflemekte üretim için gerekli hammadde, malzeme ve hizmetlerin satın almasını tavizsiz bir kalite anlayışı üzerine kurgulamaktayız.

Satınalma Amacımız

Toplam kalite yönetimi çerçevesinde çağdaş bir felsefeye sahip satınalma politikamızın temeli doğru alımlar ve bunun sonucunda en üst seviyede müşteri memnuniyetine yönelik ürünler üretmektir. Sonuçlardaki mükemmelliğin süreçlerdeki mükemmelliğe bağlı olduğu felsefesinden hareketle müşteri beklentilerini en üst seviyede karşılayacak ürünlerin ancak doğru satınalma teknikleri ve girdilerle mümkün olacağını bilmekte  ve satınalma yöntemlerimizi bu anlayışa göre şekillendirmekteyiz.

Amacımız birer iş ortağı olarak gördüğümüz tedarikçilerimizin yenilikçi, yaratıcı kapasitelerini ortaya çıkararak, üstün kaliteli ve uygun maliyetli ürünler oluşturmak ve bunların getireceği sonuçlardan müşterilerimiz ve tedarikçilerimizle birlikte faydalanmaktır.

Satınalma Politikamız

   -- Rekabetçi ortamda alternatif tedarikçiler arasından maksimum kaliteyi elde etmek

   -- “Tercih edilen” ham maddelerde standardizasyonu ve sürekliliği yakalamak

   -- Risklerin minimize edilmesi

   -- Minimum stok yaklaşımı

   -- Tüm tedarikçiler için geçerli fırsat eşitliğini sağlamak

   -- Anlaşılır ve somut ihale kriterleri

   -- Nesnel sözleşme ve işletilebilir bir termin programı

   -- Tedarik sürecindeki oto denetim mekanizması ve alıma konu hammadde ve malzemelerin kalite kontrol denetimine tabi mal kabul sistemi

   -- Adil ilişkiler ve karşılıklı güven

Satınalma Yöntemlerimiz

Temel satınalma yöntemimiz onaylı tedarikçilerden alınan tekliflerin objektif kriterlerle değerlendirilmesi ilkesine dayalı ihale yöntemidir. Satınalma operasyonlarımız şirketimizin birimlerinden gelen talepler doğrultusunda ihtiyaç duyulan mal ve hizmetlerin, şirketimiz kalite felsefesi doğrultusunda belirlenmiş markalar arasından gerçekleştirilir.

Satınalma departmanımız titiz bir şekilde seçilmiş tedarikçilerden, belirlenmiş standart ve teknik spesifikasyonlara uygun mal veya hizmetleri, süreklilik arz edecek şekilde optimum fiyat ve sabit ödeme şekilleri doğrultusunda, istenen zamanda ve miktarlarda temin edilmesini sağlamak için eğitilmiş, konusunda uzman ve donanımlı personellerden oluşturulmuştur.

Başlıca Satınalma Ürün Grupları

   -- Ham madde ( Pancar tohumu,Pancar gübresi, Pancar ve çay )

   -- İşletme Malzemeleri ( Kok Kömürü, Kireç Taşı, Alçı Taşı, Kimyevi Malzemeler )

   -- Liiner ve Pvc Polietilen, kağıt, karton ve alüminyum ambalaj malzemeleri

   -- Lojistik ve nakliye hizmeti

   -- Makine, araç, yedek parça ve makine tamir-bakımı

   -- Reklam Hizmetleri, Promosyon Malzemeleri

   -- Bilişim ve baskı hizmetleri

   -- Danışmanlık hizmetleri

Tedarikçilerimizde ne ararız?

      Tedarikçilerimizde, kurumsal değerlerimize bağlı olarak aşağıdaki temel nitelikler aranmaktadır.

   -- Yenilikçi, proaktif, dinamik ve kendi alanında uzmanlık sahibi olmaları
   -- Ülke çapında farklı lokasyonlarda kurulu üretim birimlerimize aynı kalitede ve rekabetçi niteliklerle ve aynı fiyatla hizmet verebilmeleri
   -- Bağımsız ve finansal açıdan güçlü olmaları

   -- Şirketimizin etik değer ve kurallarına uyumlu, çalışanlarımıza saygın davranış içerisinde olmaları

   -- Şirketimize yapılan ziyaretlerde randevu kurallarına uyum ve randevu saatine riayet

   -- Fiyatlandırmada açık iletişim kurulması

   -- Kurulan-kurulacak ilişkileri basit bir alıcı-satıcı ilişkisinden çok iş ortaklığı anlayışıyla değerlendirmeleri

Satınalma İlkelerimiz:

   -- Şeffaflık: Tüm satınalma süreçlerinde şeffaf olmak,

   -- Ekonomiklik: Tüm satınalma süreçlerimizde optimum fiyat seviyesini yakalamak,

   -- Zaman Yönetimi: İşlemlerde etkin zaman yönetimi ve sıfır hata ile iş üretmek,

   -- Açık İletişim: Tüm süreçlerde tedarikçilerimizle açık iletişim kurmak,

   -- Objektif İhale: İhale süreçlerimizde ve değerlendirilmesi aşamalarında objektiflik,

   -- Adalet: Tüm operasyonlarımızda adalet unsuru ve tedarikçilerin haklarının da gözetilmesi,

   -- Fırsat Eşitliği: Tedarikçi ve tedarikçi adayları arasında fırsat eşitliği sağlanması,

   -- Gizlilik : Tüm ticari bilgiler gizlidir ve üçüncü şahıslarla paylaşılmaz

   -- Süreklilik: Tedarikçilerimizle uzun ve sürdürülebilir ilişkiler geliştirmek,

… temel ilkelerimizdir ve tüm satınalma proseslerimiz “Balküpü İç Denetim” tarafından her süreci sürekli denetlenmekte ve üst yönetime raporlanmaktadır.

Tedarikçimiz de tüketicilerimiz gibi değerlidir ilkesinden hareketle, tüketici şikayetini değerlendirme biriminin yanında “tedarikçi şikayet değerlendirme birimi” de işletilmektedir.

( Tel: 0 382 242 38 00  Dahili: 117  Mail: dgolbasi@balkupu.com.tr )

Balküpü’nde Nasıl Tedarikçi Olunur?

Tedarikçi veya tedarikçi adayları “ihaleler” linkinde yayınlanan alıma konu mal veya hizmetlere ait ihale şartnamelerini inceler. Tedarikçiler şartnameye uygun  tekliflerini;

1.000.TL  den daha küçük fiyat teklifler için mbsatinalma@balkupu.com.tr e-posta adresine,

1.000.TL – 5.000TL   arasındaki fiyat teklifleri için satinalmaka@balkupu.com.tr e-posta adresine,

5.000.TL – 10.000TL  arasındaki fiyat teklifleri için satinalmakk@balkupu.com.tr e-posta adresine,

10.000.TL – 20.000TL  arasındaki fiyat teklifleri için ihaleka@balkupu.com.tr e-posta adresine,

20.000 TL – 50.000 TL arasındaki fiyat teklifleri için ihale@balkupu.com.tr e-posta adresine,

50.000 TL den büyük teklifler ise şirketimiz muhaberat servisine Posta/Kargo yolu ile gönderir.

Posta veya kargo yolu ile gönderilmesi öngörülen teklifler bir büyük zarf içinde 2 adet ( küçük ve orta boy zarf ) ağzı kapalı, kaşeli ve imzalı olarak gönderilir.  Büyük zarf içindeki orta boy zarfa teknik şartname ve ihaleye katılım için yeterlilik belgesi ve diğer evraklar, küçük zarfta ise Ağzı kapalı mühürlü olmak kaydı ile sadece fiyat teklifi konulur

Tüm teklifler doğrudan Genel Müdür’e bağlı olarak çalışan “Balküpü İç Denetim” tarafından bağımsız ortamda denetlenir. Kapalı zarflar; ihale komisyonu başkanı, İç Denetim Yönetmeni, ilgili teknik ve satın alma heyetinin hazır bulunduğu komisyon toplantısında açılır.

Mail ortamında gelen tekliflerin bir sureti “Balküpü İç Denetim”’e Bilgi işlem altyapısı gereği otomatikman yönlendirilir. İç denetim bu teklifleri bağımsız olarak inceleyerek gerekli nesnel denetimi sağlayıp tüm tedarikçilere eşit ve ilkesel yaklaşımı sağlar ve ilgili denetim raporunu düzenli olarak Genel Müdür’e sunar.

Teknik ve ticari şartnamelere uygun teklif veren firmalar arasında eşit rekabet ortamı oluşturulup iş en uygun fiyat ve kapsamda teklife ihale edilmek üzere karar alınır ve karar Genel Müdür onayına sunulur.

Tedarik aşamaları

   -- Mal kabulü  ( Şartlı kabul, Geçici kabul, Kesin kabul, Gerekirse İade )
   -- Garanti, 
   -- Ödeme,
   -- C/H teyit

   -- Karşılıklı memnuniyetin sonucu olarak olası yeniden iş birliği

Tedarikçi Değerlendirme

Tedarikçilerimiz 6 aylık süreçlerde değerlendirmeye tabi tutulurlar. Temel değerlendirme kriterlerimiz:

   -- Ürün kalitesi

   -- Teknik destek

   -- Lojistik teslimat değerlendirmesi ve esneklik

   -- Toplam maliyetlerde rekabetçilik

   -- Maliyet düşürme önerileri

   -- Müşteri hizmetleri ve satış desteği

Keskinkılıç
KESKİNKILIÇ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş 2014